top of page

Eye M0vement Desensitization and Reprocessing

Vervelende gebeurtenissen, zoals een geweldsmisdrijf of een verkeersongeval, kunnen enorm veel impact hebben. Een gedeelte van de slachtoffers verwerken deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich klachten die niet uit zichzelf overgaan. Voorbeelden hiervan zijn concentratieproblemen, hartkloppingen, geïrriteerdheid, depressieve gevoelens en een verstoring van de slaap.

Maar de meest kenmerkende symptomen die het gevolg zijn van een schokkende ervaring, zijn herinneringen die zich ongewenst aan het bewustzijn opdringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan herbelevingen, nachtmerries, een overprikkeld zenuwstelsel en vermijdingsreacties. Dit kunnen allemaal aanwijzingen zijn voor een posttraumatische stressstoornis.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing’ (EMDR) is een relatief nieuwe psychotherapeutische procedure. Binnen één of enkele sessies kunnen de klachten die het gevolg zijn van het trauma volledig uitdoven. De gebeurtenis is dan niet meer dan een herinnering die zijn vermogen om negatieve emoties, gevoelens en fysieke klachten op te roepen, verloren heeft. Deze methode is zo effectief dat de genezing van allerlei klachten die gerelateerd zijn aan het trauma, over het algemeen snel verdwijnen. 

Stappen EMDR-sessie

  • De client vertelt over de traumatische gebeurtenis.

  • Hij/zij geeft daarbij aan wat het meest nare moment is.

  • Gevraagd wordt wat de negatieve overtuiging is die gekoppeld is aan dit moment (bijv.: 'ik ben schuldig').

  • Gevraagd wordt hoe men zich had willen voelen (bijv.: 'ik kon er niets aan doen, ik ben onschuldig').

  • Gevraagd wordt hier een cijfer aan toe te kennen.

  • Gevraagd wordt naar de emoties en lichaamssensaties die gevoeld worden wanneer men terugdenkt aan dat meest nare moment.

  • De koptelefoon wordt opgezet en men wordt verzocht terug te denken aan dat nare moment.

  • Hier begint het 'reprocessen'. Herinneringen, sensaties en gedachten komen naar boven die gekoppeld zijn aan het trauma.

  • Door de bilaterale stimulatie (via de koptelefoon) worden de negatieve emoties en gevoelens uitgedoofd.

bottom of page